Trường Mầm non Vũ Thắng là trường công lập . Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Vũ Thắng xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Vũ Thắng, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tập huấn chuyên môn thường xuyên vào đầu các năm học. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, 79% giáo viên trên chuẩn

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ hàng năm 

 

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 18-24 tháng: 20 cháu với 2 cô giáo 

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 54 cháu với 4 cô giáo 

Lớp 3 tuổi: 65 cháu với 2 lớp 4 cô giáo 

Lớp 4 tuổi: 50 cháu với 1 lớp 2 cô giáo 

Lớp 5 tuổi: 65 cháu với 2 lớp 4 cô giáo