Trường mầm non xã Vũ Thắng được thành lập năm 1975 đến 1995 nhập từ nhà trẻ, mẫu giáo thành trường Mầm non dân lập, đến tháng 6 năm 2011 trường chuyển đổi sang trường công lập. Trường có tổng diện tích 4335 m2,được sự quan tâm của Đảng chính quyền địa phương cũng như sự đầu tư thích đáng của UBND huyện Kiến Xương, Phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường được đầu tư ngân sách xây dựng và cung cấp các trang thiết bị tạo điều kiện phục vụ cho việc chăm sóc giảng dậy đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Được sự quan tâm và chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Kiến Xương trong những năm qua trường đã từng bước khẳng định được uy tín và chất lượng, trường có 8 phòng học xây mới khang trang sạch sẽ, thoáng mát cùng với khuôn viên phù hợp, đẹp mắt tạo lên môi trường giáo dục thân thiện, an toàn trang thiết bị của nhà trường tương đối đầy đủ. Năm học 2017-2018 trường có 254 học sinh được học theo độ tuổi học hai buổi/ngày, 100% học sinh ăn bán trú, trường có 19 CBGVCNV (trong đó biên chế là 6, hợp đồng đóng bảo hiểm xã hội 11) ,2 giáo viên hợp đồng ngắn hạn. 100% CBGVNV đạt trình độ chuẩn trong đó có 15/19= 79 % trên chuẩn, số giáo viên còn lại đang theo học đại học để đạt trình độ trên chuẩn, đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ hóa có năng lực, nhiệt tình năng động yêu nghề mến trẻ luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, trường có chi bộ riêng hàng năm đạt chi bộ trong sạch vững mạnh , có tổ chức Công đoàn hoạt động có nề nếp và hiệu quả qua các kỳ đánh giá kiểm tra đều xếp loại tốt, nội bộ trường đoàn kết, trong nhiều năm nhà trường luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện, công tác tài chính được sử dụng đúng mục đích theo luật tài chính đạt hiệu quả phát huy quy chế dân chủ công khai các khoản thu chi. Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình- nhà trường- xã hội. Kết quả công tác chăm sóc giáo dục trẻ đạt loại tốt.

Trường Mầm non xã Vũ Thắng xác định mục đích của việc tự đánh giá là nhà trường tự xem xét, kiểm tra, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện đáp ứng với các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành

    đúng hướng dẫn và đảm bảo tính dân chủ công khai. Về phạm vi tự đánh giá là bao quát toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo 29 tiêu chí được quy định tại thông tư 25/2014 TT-BGDĐT ngày 07/08/2014 của Bộ GD&ĐT, để làm công cụ đánh giá, tất cả các bước đều được trình bày lần lượt từng tiêu chí của từng tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí đều được mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, và đề ra kế hoạch cải tiến nhằm phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu mang tính khả thi. Để minh chứng cho báo cáo tự đánh giá đảm bảo tính trung thực nhà trường đã thể hiện được mã minh chứng đó là bằng chứng cho sự miệt mài của tập thể cán bộ giáo viên sau những ngày tháng làm việc trách nhiệm, công tác tự đánh giá đã đi đến thành công, báo cáo tự đánh của trường Mầm non xã Vũ Thắng được sử dụng như một công cụ để cải tiến và nâng cao quản lý chất lượng giáo dục của nhà trường. Song công tác kiểm định chất lượng vẫn còn những hạn chế, việc thu thập các minh chứng còn gặp nhiều khó khăn, nhà trường kính mong được sự quan tâm chỉ bảo của hội đồng các cấp giúp nhà trường hoàn thành tốt hơn trong công tác kiểm định chất lượng vào những năm học tiếp theo.

      Trong quá trình tự đánh giá theo từng tiêu chí hội đồng tự đánh giá chúng tôi nhận thấy nhà trường có được những điểm mạnh và những điểm còn hạn chế sau.

      Điểm mạnh:

 - Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường Mầm non: Có 1 Hiệu trưởng, 1 phó Hiệu trưởng; có Hội đồng nhà trường, Hội đồng thi đua khen thưởng; Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng. Có tổ chức: Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn ,các tổ chức này hoạt động theo quy định.

- Các nhóm, lớp học, số lượng trẻ của nhà trường được tổ chức theo quy định: Số lượng trẻ vào học đạt chỉ tiêu giao, các cháu đến trường được học đúng độ tuổi, được chăm sóc, giáo dục đúng đủ theo Chương trình Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     - Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho trẻ và cán bộ QL,GV,NV được nhà trường thực hiện tốt; các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và phù hợp với văn hóa địa phương.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên và công nhân viên có trình độ chuẩn 100%, trên chuẩn 79%, có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, luôn có ý thức tự học, tự rèn nâng cao chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt ... được phụ huynh tin yêu, chế độ đãi ngộ đối với giáo viên ngày càng được quan tâm, đời sống cán bộ, giáo viên và công nhân viên đang được cải thiện, giáo viên phấn khởi yên tâm công tác.

- Cơ sở vật chất nhà trường tương đối đầy đủ, phòng học, sân chơi đủ diện tích, khuôn viên đảm bảo xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn, phù hợp với trẻ; các hoạt động giáo dục, quản lý CB,GV,NV và trẻ, quản lý tài chính, đất đai và cơ sở vật chất có hiệu quả.

         - Nhà trường đã chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phối kết hợp với cha mẹ trẻ, với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, công tác XHHGD ngày càng được quan tâm và phát triển.

         - Kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đạt chất lượng tốt; trẻ phát triển toàn diện theo các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục Mầm non.

 Điểm yếu:

 Cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường hàng năm đã được bổ sung,  song còn có hạn chế chưa được đồng bộ, phòng chức năng còn lồng ghép. Nhân viên văn phòng y tế, thủ quỹ do giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm. Thiếu 1 phó hiệu trưởng